Öğr. Gör. BİLGE BERKHAN KASTACI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. BİLGE BERKHAN KASTACI

T: (0282) 250 3651

M bberkhan@nku.edu.tr

W bberkhan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Tekstil Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2016
Tez: (2016)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜH.MİM. FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜRKAN ÜNAL P., ATAV R., ILARSLAN S., BERKHAN KASTACI B., The effect of using alpaca and silk instead of wool in weft yarns on the woollen fabric properties, JOURNAL OF NATURAL FIBERS, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. UYSAL F. F., DEMİR ASKEROĞLU E., BERKHAN KASTACI B., A Field Survey on Social Responsibility Practices Carried Out by Textile Companies in Turkey within the Scope of Sustainable Development, 3 rd Interational Conference on Environmental Science and Technology (19.10.2017-23.10.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BERKHAN KASTACI B., ÖZEK H. Z., Leno Dokuma Kumaşların Yapısal Özelliklerinin Araştırılması, UÇTEK 2017 Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (28.09.2017-29.09.2017).
Tam metin bildiri